Gaden Shartse Chenresig Center

(714)548-0805

7901 19th Street
Westminster, CA 92683

info@gsccus.org

Event Calendar |Lịch Trình

Event Schedule | Lịch Trình

Dec.3rd Saturday | 5 pm | Guru Puja (Tsog) 

Ngày 3 Tháng 12 Ngày Thứ Bẩy| 5:00 pm | Lễ Cúng Dường Chư Phật và Bồ Tát

Dec.5th-14th | 9 am-5 pm Everyday | Building Compassion Buddha Sand Mandala

Ngày 5-14 Tháng 12 | 9:00 am-5:00 pm Mỗi ngày, trong suốt thời gian 9 ngày tạo dựng Mandala Phật Từ Bi

Dec.14th Wednesday | 6 pm | Dissolution Ceremony of Compassion Buddha Chenresig Sand Mandala 
Some of the sand mandala with blessings will be given at the end to attendees 🙂
Ngày 14 Tháng 12 Thứ Tư | 6:00 pm giờ chiều bắt đầu cúng mandala lên chư Phật và xóa Mandala. Sẽ kính biếu đến quý Phật tử đến tham dự.

Dec.18th Sunday | 10 am | Guru Puja (Tsog) 

Ngày 18 Tháng 12 Chủ Nhật | 10:00 am | Lễ Cúng Dường Chư Phật và Bồ Tát

Tara Puja

Dec.25th Sunday | 10 am | Tara Puja 

Ngày 25 Tháng 12 Chủ Nhật | 10:00 am |Lễ Cúng Phật Lục Độ Mẫu  (tẩy nghiệp, bệnh…)